Inredning

Företag har idag kommit ganska långt med sitt varumärkesarbete. Parad vill dock utmana och ta detta till nästa nivå. Vi hävdar att man måste involvera hela företaget i sin varumärkesstrategi för att övertyga sina kunder och marknad. När alla delar i företaget följer en röd tråd och varumärkets närvaro blir större rent visuellt kommer trovärdigheten snabbt att öka. Lev ditt varumärke!